microtecnosoles

imagine

Últimas novas

Auditoría de Seguimiento da Unidade de Certificación de Grupo FSC de SELGA Xestión Forestal Sostible

28 de outubro de 2016

Nos próximos días realizarase unha auditoría de seguimento da Unidade de Certificación de Grupo FSC de SELGA XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE. O grupo ten unha composición que se corresponde co que se coñece como Grupo Mixto, onde están incluídos tanto montes con características SLIMF como outros NON SLIMF.

A superficie que forma o campo de auditoría é de 8.514,30 ha distribuídas en 4.113 montes que, tendo en conta a súa distribución xeográfica, ocupan a seguinte superficie por provincia:

  • 1.855,26 ha están na provincia de A Coruña (1.764 montes e 879 unidades de xestión)
  • 2.541,49 ha están na provincia de Lugo (2.982 montes e 1.535 unidades de xestión)
  • 13,68 ha están na provincia de Ourense (15 montes e 10 unidades de xestión)
  • 3.878,56 ha están na provincia de Pontevedra (152 montes e 75 unidades de xestión)
  • 225,31  ha están na provincia de Asturias (151 montes e 54 unidades de xestión)

Selga, como Entidade de Grupo, está a remitir unha serie de correos electrónicos para ofrecerlle a posibilidade a tódalas entidades consignadas nas súas bases de datos e que poden ter interese en relación a ese proceso, ofrecéndolle forma de contacto, tanto coa propia Selga (a través do seu Secretario Técnico) como coa Entidade de Certificación (a través do auditor xefe).

Máis

Auditoría de seguimento da Unidade de Certificación de Grupo PEFC de SELGA Xestión Forestal Sostible

21 de xullo de 2016

Nos próximos días realizarase a primeira auditoría de Seguimento da Unidade de Certificación de Grupo PEFCde SELGA XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE. 

A superficie que forma o campo de auditoría é de 18.411,38 ha distribuídas en 5.219 montes. Tendo en conta a súa distribución xeográfica:

  • 9.907,68 ha están situadas na provincia de Pontevedra (157 montes)
  • 4.250,82 ha están situadas na provincia de Lugo (3.045 montes)
  • 3.500,50 ha están situadas na provincia de A Coruña (1.844 montes)
  • 15,56 ha están situadas na provincia de Ourense (19 montes)
  • 736,82  ha están na provincia de Asturias (154 montes)

Máis

11 novas en 4 páxina/s
Páxina/s: 1 | 2 | 3 | 4 |