microtecnosoles

imagine

INCLUSIÓN E EXCLUSIÓN DE UNIDADES DE XESTIÓN

A aceptación ou inclusión de propietarios de montes ou xestores forestais faise efectiva no momento que o Comité Técnico aproba a proposta presentada pola Secretaría Técnica, adxudicando un número de rexistro definitivo. A adscrición mantense efectiva mentres dure o período de vixencia asignado e non se produzan non conformidades maiores que non fosen solucionadas e que puidesen provocar a súa expulsión.

 

 

A exclusión de SELGA XESTIÓN FORESTAL SOSTIBLE se leva a cabo mediante proposta xustificada da secretaría técnica e a súa aprobación no Comité Técnico. As razóns da exclusión poden ser debidas a un incumprimento grave dos compromisos do adscrito sen aplicar as medidas correctivas pertinentes ou ben por finalización do período de vixencia da participación sen renovación.